Mikkelin kaupungin mainekuvan ja visuaalisen ilmeen kehitys

Suunnittelimme ja toteutimme Mikkelin kaupungin mainekuvan ja visuaalisen ilmeen kehitystyön. Taustatutkimuksesta ja sidosryhmäworkshopeista kerätyn tietouden pohjalta uudistimme ja yhtenäistimme kaupungin logon, värimaailman, typografian, muotokielen ja graafisen elementin sekä imagollisen pääkuvituksen.

Kategoriat: Idea, Ilme, Viestintä

Avainsanat:  graafinen ohjeisto,  nosto,  printtisuunnittelu,  Työnäytteet, brändikirja, facelift, graafinen suunnittelu, graafiset elementit, Idea, Ilme, mainoskuvitus, markkinointiviestin kiteytys, Mikkeli, typografia, värimaailma, yritysilme

Close