Case Indoor Informatics

Brändäys ja MVP-tuotekehitys analytiikkapalveluun

GymPlus© on palvelu, jolla kuntosaliomistajat voivat tehdä laitehankintapäätöksiä laajan käyttäjädatan pohjalta. Näin he voivat maksimoida investointiensa tuoton, ja samalla varmistaa mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen kuntosaleillaan.

Lähtötilanne

GymPlus© tuotetiimillä on huima määrä tietoa siitä, kuinka pyöritetään hyvinvointiliiketoimintaa ja mitkä ovat sen menestyksen kulmakivet. Tiimillä oli visio palvelusta, joka hyödyntää videokameroita ja visuaalista dataa esimerkiksi kuntosalin laitteiden käyttöastetta arvioitaessa – joka taas puolestaa helpottaa kuntosalien omistajia saamaan täyden tehon irti liiketoiminnastaan.

Ratkaisu 

Redland työskenteli tiiviissä yhteistyössä GymPlus© -tiimin kanssa, ja yhteistyö aloitettiin yrityksen ja sen avainpalvelun, Gym Plus© -älykkään sisätilojen analytiikkatyökalun brändin kehittämisellä.

Brändäysvaiheen jälkeen keskityttiin analytiikkapalvelun käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymän suunnittelemiseen. Tavoite oli lanseerata MVP (minimum viable product) pilottiasiakkaille keväällä 2018.

Tulokset 

MVP:n lanseerauksessa onnistuttiin aikataulussa, ja 2018 tuote oli markkinoilla. Samaan aikaan aloitettiin myös palvelun datankeräys. Nyt kuntosaliyrittäjät ja hyvinvointikeskukset pääsevät helposti näkemään kuntoilulaitteidensa käyttömäärät, suodattamaan palvelun tuloksia tiettyjen laitteiden tai tietyn aikajakson mukaan, ja vertailla eri laitteiden käyttöasteita keskenään.

Älykäs sisätila-analytiikka mahdollistaa näin fiksumpien liiketoimintapäätösten tekemisen, ja asiakaskokemuksen parantamisen.

Katso myös

Ota yhteyttä