Markkinointi — markkinointiviestintä

Toimiva markkinointiviestintä on kohdennettua, yksilöperusteista, sisällöltään relevanttia ja oikein ajoitettua. Ratkaisevaa on strategisesti järkevien markkinointitoimenpiteiden valinta ja niiden kokonaisvaltainen integrointi.

Asiakasymmärryksen rooli markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tekemisessä kasvaa, sillä asiakaskokemuksesta on tullut ostotapahtuman merkittävin tekijä. Asiakkaan luottamuksen saavuttamiseksi jatkuva tiedon ja palautteen kerääminen sekä vuoropuhelu korostuvat asiakasymmärryksen kasvattamisessa ja lisäarvon tuottamisessa.

Ymmärrämme nykyaikaisen viestinnän ja markkinoinnin lainalaisuudet. Tuloksia odotetaan, seurataan ja halutaan mitata. Pyrimme edistämään testaamisen ja mittaamisen kulttuuria kaikkien markkinointiviestinnän toimenpiteiden osalta. Hallitsemme laajemmatkin projektikokonaisuudet yksityiskohtaisesta suunnittelusta kurinalaiseen toteutukseen.