Yritysilme – Yritysilmeen suunnittelu ja kehitys

Yritysilme tarkoittaa niitä visuaalisia peruselementtejä, joista yrityksenne tunnistetaan. Yritysilme luo ensimmäisen mielikuvan tarjoomastanne ja sen laatutasosta. Siksi yritysilmeen aikaansaaman mielikuvan tulee olla vähintään oman ammattiosaamisenne tasolla. Organisaationne historia, arvot ja tavoitemielikuva visualisoidaan silmiä hiveleväksi kokonaisuudeksi.

Laatumielikuvan lisäksi yritysilme välittää tietoa vahvuustekijöistä, toimialasta ja markkinapositiosta. Logon lisäksi jokainen käytetty väri, kirjasintyyppi, muoto ja kuva viestivät jotakin. Siksi näistä on turvallisinta toteuttaa graafinen ohjeisto ja tarvittavat lomake- ja presentaatiopohjat – kokonaisuus, jonka avulla henkilöstö ja muut kumppanit voivat viestiä yhtenäisesti.

Yritysilmeen tulee tarvittaessa säilyä vuosia uskottavana. Yrityksen tai toimintaympäristön kehittyessä voi kuitenkin tulla tarve mukauttaa yritysilmettä uuteen tilanteeseen. Kanssamme selviää, mitä elementtejä on parempi kehittää ja mitkä taas säilyttää. Emme vain luo yritysilmeitä, vaan autamme myös käyttämään ja hallitsemaan niitä.

Yritysilmeen suunnittelu ja uudistus:

  • Logot ja liikemerkit
  • Värimaailma, muotokieli, graafiset elementit ja typografia
  • Graafiset ohjeistot
  • Käyntikortit ja lomakkeistot
  • Yritysilmeen hallinnan ja käytön tuki