Kasvavan korjaus­rakentajan markkinointi­viestintää

Consti Yhtiöt on Suomen johtava korjausrakentamiseen keskittynyt yritysryhmä. Yhteistyömme alkoi jo vuonna 2009 Raitayhtiöt Oy:n kanssa, joka sulautui osaksi Constin yritysryhmää. Vuonna 2010 Redland valittiin konsernin verkkosivuston toimittajaksi ja sitä kautta Consti Yhtiöiden markkinointi­viestintäkumppaniksi.

Suunnitelmallista muutosta ja kasvua

Constin ja Redlandin kumppanuudessa merkittävä tekijä on ollut yhtiön nopea kasvuvauhti, joka on vaatinut jatkuvaa ja suunnitelmallista muutosviestintää sekä brändiarkkitehtuurin kehittämistä. Constissa muutokset ovat seuranneet toisiaan lähes koko viisivuotisen yhteistyön ajan. Tämä on vaatinut kumppanilta erityistä ketteryyttä ja joustavuutta sekä sopeutumista muuttuviin tilanteisiin.

Nykyisin Redland huolehtii koko yritysryhmän markkinointiviestinnästä. Yhteishankkeista kenties näkyvin on Constin uuden verkkosivuston suunnittelu ja kehittäminen. Pienempiin, jatkuvasti toteutettaviin projekteihin kuuluvat mm. erilaiset mainokset sekä myynnin tukimateriaalien ja tapahtumailmeiden visualisoinnit. Myös Constin tarttuva tunnuslause “Kaikki korjausrakentamisen constit” on lähtöisin Redlandista.

Terveisiä Consti Yhtiöiltä

Redland tarjoaa Constin tarpeisiin mukautuvan monipuolisen osaamisen ja yhteistyömallin. Lisäksi ketterä, nimetty tiimi mahdollistaa vaivattoman asioimisen ja nopean reagointikyvyn työn laadusta tinkimättä.

Jan-Erik Luther, Markkinointi Consti Yhtiöt