Redland on nyt vaikuttavan markkinoinnin valtakunta

Olemme päivittäneet visiotamme ja tehneet tarkennuksia tulevaisuuden suunnitelmiin.

Kaksi vuotta sitten määrittelimme Redlandin arvot ja vision. Samassa yhteydessä markkinoinnin minivaltiosta tuli markkinointiviestinnän hyvinvointivaltio. Yhteisen workshoppauksen perusteella syntyneiden arvojen taustalla olivat meidän ja asiakkaidemme merkitykselliseksi kokemat elementit työssämme, joiden varaan katsoimme voivamme rakentaa viihtyisän ja kilpailukykyisen yrityksen.

Uskomme edelleen henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvoinnin, yhdessä toimimisen ja sitä kautta muodostuvan sitoutumisen olevan positiivisen kierteemme edellytys. Vuonna 2014 teimme historiamme parhaan tuloksen ja tavoittelemme jatkossakin tasaista, kannattavaa kasvua. Se mahdollistaa kilpailukykymme, osaamisemme ja tarjontamme kehittämisen markkinoiden keskiarvoa nopeammin.

Kasvussa tarvitaan selkeää visiota toimintaa ohjaamaan. Meidän tavoitetilamme on olla alan palvelevin mainostoimisto, jolla on tyytyväisimmät asiakkaat ja onnellisin henkilökunta.

Onnellinen henkilökunta

Onnellisuus lähtee sisältä, sanotaan. Työelämässä motivoitunut ja tyytyväinen henkilökunta on parasta, mitä työnantaja voi toivoa. Olemmekin jo pitkään määrätietoisesti pyrkineet edistämään henkilöstömme monipuolista hyvinvointia. Meillä on matala hierarkia ja sopivan haastavia tehtäviä toteutetaan tehokkain työvälinen. Työntekijöillämme on mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaansa ja lisäkouluttautua haluamaansa suuntaan.

Olemme koonneet asiakkaidemme toiveiden mukaista osaamista edustavan kunnianhimoisen ja sydämellisen tiimin. Siinä kollegat sparraavat ja kannustavat toisiaan yksilöstarailun sijaan. Syksyllä 2015 toteutetun laajemman rekrytoinnin tavoitteena on ollut tämän ammattilaisjoukon täydentäminen ja kasvattaminen.

Iloitsemme siitä, että työmme tulokset ovat jo alkaneet näkyä. Saimme työsuojelun vuonna 2014 toteuttamassa henkilöstökyselyssä Etelä-Suomen alueen parhaat pisteet. Lisäksi työntekijöidemme vaihtuvuus on alan keskiarvoa pienempi ja laadukkaita työhakemuksia saadaan jatkuvasti, rekrytointien ulkopuolellakin. Olemme siis jo menossa oikeaan suuntaan, ja tulemme tekemään entistä enemmän työtä myös henkilökuntamme onnellisuuden puolesta.

Tyytyväiset asiakkaat

Toiseksi pääteemaksi määritimme entistäkin asiakaslähtöisemmän toiminnan. Emme halua olla toimisto, joka tekee upeita töitä vain omaksi hyödykseen tai kilpailumenestyksen vuoksi. Emme taivuttele asiakkaiden tavoitteita sopimaan omiin suunnitelmiimme. Meillä tärkeintä on tulevaisuudessakin asiakkaidemme liiketoiminnan edistäminen. Huippuluokan asiakastyytyväisyys ei kuitenkaan synny pelkillä tuloksilla. Asiakkaan kokeman yhteistyön pitää olla äärimmäisen vaivatonta. Meille se tarkoittaa myös asiakkaan ajatusten ymmärtämistä ja tarpeiden ennakointia.

Asiakkaamme arvostavat jo nyt sitä, että laaja tarjontamme on hallitusti tavoitettavissa tarpeen ja tilanteen tuntevan projektipäällikön kautta. Tulevaisuudessa mahdollisuuksien määrä vain lisääntyy, mutta asiakasvastaava projektipäällikkömme huolehtii aina kokonaisuuden fiksusta toiminnasta.

Tyytyväisyyteen tarvitaan asiakkaidemme mukaan myös joustavuutta, ketterää reagointia ja tarkkoja toimituksia. Reilu toimintapa nostaa asiakkaan menestyksen oman edun edelle. Sydämellä ja hyvällä yhteishengellä tehty työ tuottaa parempia tuloksia. Ilman asiakkaidemme näkemyksiä ja palautetta emme kuitenkaan voi kehittyä alamme korkeimman asiakastyytyväisyyden mainos- ja digitoimistoksi.

Tänä syksynä olemme muodostaneet ainutlaatuisella tavalla tulevaisuutta tarkastelevan asiantuntijaryhmän, jossa on mukana myös asiakkaidemme näkemystä. Kokoonnumme säännöllisesti kuulemaan myös ulkopuolisilta asiantuntijoilta markkinointiviestinnän eri osa-alueiden uusista mahdollisuuksista ja tulevaisuudennäkymistä. Pohdimme yhdessä parhaita tapoja ja käytäntöjä niiden hyödyntämiseen, jotta voimme ottaa nämä keinot jatkojalostukseen. Opimme samalla enemmän toistemme toiminnasta ja kuulemme miten aiemmin käyttöön otetut ratkaisut ovat toimineet. Tämän TulevaisuusPorukan toiminnasta kiinnostuneet asiakkaat voivat ja tulla tutustumaan tarkemmin.

Vaikuttavan markkinoinnin valtakunta

Muutaman vuoden palvellut ”markkinointiviestinnän hyvinvointivaltio” -sloganimme pääsi päivitykseen. Vaikka edistämmekin edelleen asiakkaidemme markkinoinnin hyvinvointia, huomasimme hyvinvointivaltio-sanan kärsineen inflaatiota.

Kunnioitamme juuriamme ja allekirjoitamme edelleen myös ensimmäisen sloganversiomme ”markkinoinnin minivaltion”. Uudelle maaperälle laajentumisen ja muun edistyksen myötä minivaltiomme on kuitenkin jo skaalautunumassa kokonaiseksi valtakuntaksi.

Jatkossa haluamme tulla tunnetuksi nimenomaan vaikuttavan markkinoinnin tekijöinä. Vastaanottajaansa vaikuttamaton markkinointi on tarpeetonta vaikka se olisi muilla mittareilla hienoa. Pystymme saavuttamaan asiakkaidemme tavoitteet vain tekemällä kohderyhmään toivotulla tavalla vaikuttavaa markkinointia.

Me olemme Redland – vaikuttavan markkinoinnin valtakunta.